ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
TCW241
Ethernet I/O module with advanced full-calender schedule relay control. M2M protocols support- MODBUS TCP/IP, SNMP and HTTP API
TCW220
Ethernet data logger for general purpose data acquisition applications; MODBUS, SNMP and HTTP protocols
TCW181B-CM
DIN rail 8-channel relay board for digital input monitoring and general remote control of electric devices over Ethernet
TCW122B-CM
Wall mount controller for server room monitoring, industrial automation, data acquisition and remote control over Ethernet
TCW122B-WD
Wall mount controller for of IP watchdog monitoring of network devices, based on ICMP echo request/reply (ping), over Ethernet
TCW122B-RR
Wall mount I/O module for remote relay control, based on encrypted communication between two devices in client and server modes
TCW112-CM
Embedded controller for custom designs of remote control, home automation, temperature and humidity monitoring over Ethernet
TCW112-WD
Embedded controller for custom designs of IP watchdog monitoring of network devices, based on ICMP ping, over Ethernet
Comparison of TCW1xx
Comparison table for TCW1xx series ethernet controllers
Hot Products

Sensors ชนิด 1-Wire สำหรับ อุณหภูมิ ความชื้น ไฟฟ้าดับ ระดับกำลังไฟฟ้า ระดับกระแสไฟฟ้า ประตู ควันไฟ รวมไปถึงระดับความหนาแน่นของกาซ CO2 และ Detectors อื่น
เป็นอุปกรณ์เครือข่ายใช้สำหรับเฝ้าระวังและควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับ Server Room , SCADA, Home & Industrial Automation
อุปกรณ์เฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมแจ้งเตือนด้วย Email/SMS และควบคุมอัตฺโนมัติด้วยผ่านระบบเครือข่ายมือถือ ( GSM/GPRS) .
อุปกรณ์สำหรับควบคุมการเข้าออก (Access Cntrol) ด้วยความถี่วิทยุ RFID ที่ 125 kHz
Ethernet Controllers
Sensors & Detectors
GSM/GPRS Controllers
RFID Controllers
Read More....
Read More....
Read More....
Read More....
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
CONTACT
55/307 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
MOBILE : 081-7121000, 084-9017111
ARTICLES
NEWS
SOLUTIONS
SOCIAL
ระบบเฝ้าระวังและควบคุมทางไกล
Remote monitoring and control from anywhere