ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
Hot Products

Office environmental monitoring
What is common between the good microclimate in the office and the better employee performance?


Do you know what is common between the good microclimate in the office and the better employee performance? Have you ever thought there are also other ways to stimulate better performance and creativity in your team than higher salaries? See how the regular monitoring of the office environment can bring better labour outcome.

How factors as temperature and humidity affect our working efficiency?

Office Humidity

The dry air causes discomfort, itchy skin, red eyes and faster tiredness. The higher humidity makes breathing more difficult, increases the possibility for mold and mildew development in the room and respectively the risk for different kinds of allergies. In both cases the person does not feel good and could not concentrate enough on his work. It could be even worse - serious allergic reactions may force employees to stay home and take care of their health.
The recommended humidity in the room is between 40% and 60%.

Temperature


At lower temperatures a person does not feel comfortable and uses more energy to warm his body. The risk from colds, respectively absence from work also increases. At higher temperatures a person uses more energy to cool down. His actions and thinking are getting slower, he becomes drowsy and apathetic.

The recommended room temperature is 20-22°С during winter and 22-24°С during summer.
Air freshness

The good ventilation and frequent airing, together with appropriate humidity and temperature, creates an excellent microclimate in the office. Stuffiness causes headache, apathy and faster tiredness.
How the regular office environment monitoring will increase the personal effectiveness at work with a system that regularly monitors the microclimate in the rooms by a few indicators: humidity, temperature, pollution, you ensure that your employees have optimal working conditions. You give them excellent prerequisites for concentration on the working process and take care about their health (thus they are rarely absent from work for health reasons). This reflects beneficial to the whole team, as well as to the results of the labour outcome. Your people are feeling better, they are more efficient and this is the basic indicator for increasing you company’s incomes.
Of course, in order to improve the effect of regular office environmental monitoring, you have to take care about the perfect office lighting and for the presence of enough plants as well. The latest researches in connection with improving the working conditions in the office, show plants in the working room decrease the stress, purify the air and add oxygen and humid
Sensors ชนิด 1-Wire สำหรับ อุณหภูมิ ความชื้น ไฟฟ้าดับ ระดับกำลังไฟฟ้า ระดับกระแสไฟฟ้า ประตู ควันไฟ รวมไปถึงระดับความหนาแน่นของกาซ CO2 และ Detectors อื่น
เป็นอุปกรณ์เครือข่ายใช้สำหรับเฝ้าระวังและควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับ Server Room , SCADA, Home & Industrial Automation
อุปกรณ์เฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมแจ้งเตือนด้วย Email/SMS และควบคุมอัตฺโนมัติด้วยผ่านระบบเครือข่ายมือถือ ( GSM/GPRS) .
อุปกรณ์สำหรับควบคุมการเข้าออก (Access Cntrol) ด้วยความถี่วิทยุ RFID ที่ 125 kHz
Ethernet Controllers
Sensors & Detectors
GSM/GPRS Controllers
RFID Controllers
Read More....
Read More....
Read More....
Read More....
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
CONTACT
55/307 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
MOBILE : 081-7121000, 084-9017111
ARTICLES
NEWS
SOLUTIONS
SOCIAL
ระบบเฝ้าระวังและควบคุมทางไกล
Remote monitoring and control from anywhere