ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
Hot Products

Local Support Hotline : 084-9017111  or Support@MonitoringTechnology.co.th
Sensors ชนิด 1-Wire สำหรับ อุณหภูมิ ความชื้น ไฟฟ้าดับ ระดับกำลังไฟฟ้า ระดับกระแสไฟฟ้า ประตู ควันไฟ รวมไปถึงระดับความหนาแน่นของกาซ CO2 และ Detectors อื่น
เป็นอุปกรณ์เครือข่ายใช้สำหรับเฝ้าระวังและควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับ Server Room , SCADA, Home & Industrial Automation
อุปกรณ์เฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมแจ้งเตือนด้วย Email/SMS และควบคุมอัตฺโนมัติด้วยผ่านระบบเครือข่ายมือถือ ( GSM/GPRS) .
อุปกรณ์สำหรับควบคุมการเข้าออก (Access Cntrol) ด้วยความถี่วิทยุ RFID ที่ 125 kHz
Ethernet Controllers
Sensors & Detectors
GSM/GPRS Controllers
RFID Controllers
Read More....
Read More....
Read More....
Read More....
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
CONTACT
55/307 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
MOBILE : 081-7121000, 084-9017111
ARTICLES
NEWS
SOLUTIONS
SOCIAL
ระบบเฝ้าระวังและควบคุมทางไกล
Remote monitoring and control from anywhere