ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
Hot Products

บริษัท สนับสนุนการจำหน่าย สินค้าและบริการผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย ตลอดจนภายในภูมิภาคอาเซี่ยนด้วยคุณภาพสินค้าและบริการในระดับเดียวกัน
Sale Hotline : 081-7121000  or   Sales@MonitoringTechnology.co.th
บริษัทฯ จัดจำหน่าย สินค้าและบริการในประเทศไทย
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด
55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687
Mobile 081-7121000
Sales@MonitoringTechnology.co.th
www.MonitoringTechnology.co.th
บริษัท เอ็มเอ็มจี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด
16/9 ซอยอ่อนนุช 74/1
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-320-1544-6 โทรสาร. 02- 720-3762
Mobile 081-731-7760
Sales@mmgss.net

บริษัท เน็ตเวิร์ค365 จำกัด
286 อาคาร 5 เอ ออฟฟิสเรนทรีการ์เดนส์
ซอย ศูนย์วิจัย 4  ถนนพระราม 9
แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-7168582 โทรสาร. 02- 716-8583
Sales@Networks365.net
www.Networks365.net
Sensors ชนิด 1-Wire สำหรับ อุณหภูมิ ความชื้น ไฟฟ้าดับ ระดับกำลังไฟฟ้า ระดับกระแสไฟฟ้า ประตู ควันไฟ รวมไปถึงระดับความหนาแน่นของกาซ CO2 และ Detectors อื่น
เป็นอุปกรณ์เครือข่ายใช้สำหรับเฝ้าระวังและควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับ Server Room , SCADA, Home & Industrial Automation
อุปกรณ์เฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมแจ้งเตือนด้วย Email/SMS และควบคุมอัตฺโนมัติด้วยผ่านระบบเครือข่ายมือถือ ( GSM/GPRS) .
อุปกรณ์สำหรับควบคุมการเข้าออก (Access Cntrol) ด้วยความถี่วิทยุ RFID ที่ 125 kHz
Ethernet Controllers
Sensors & Detectors
GSM/GPRS Controllers
RFID Controllers
Read More....
Read More....
Read More....
Read More....
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
CONTACT
55/307 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
MOBILE : 081-7121000, 084-9017111
ARTICLES
NEWS
SOLUTIONS
SOCIAL
ระบบเฝ้าระวังและควบคุมทางไกล
Remote monitoring and control from anywhere